Poistenie, poradenstvo, poistný a likvidačný servis - FINRAM, spol. s r.o.image description

Prečo spolupracovať s FINRAM, spol. s r.o.?

FINRAM, spol. s r.o. Vám poskytne bezplatne komplexné poisťovacie služby a korektný, vysoko profesionálny poisťovací servis vo všetkých sektoroch poistenia. Našim klientom ponúkame kompletné poisťovacie služby a pomoc pri zorientovaní sa v poistných produktoch a pomôžeme identifikovať konkrétne poisťovacie potreby.

Ponúkame Vám kompletnú ponuku poistných služieb, servis, poradenstvo, konzultácie pri poistení ako aj pri likvidácii poistných udalostí.  Zabezpečíme a navrhneme Vám akýkoľvek poistný produkt od poistenia motorových vozidiel, poistenia nehnuteľností, až po poistenie zodpovednosti za škodu vnútroštátneho a medzinárodného cestného dopravcu (CMR), ako aj zabezpečenie poistenia prepravy tovaru suchozemskou, riečnou, námornou a leteckou dopravou (Cargo poistenie) a všetky ostatné druhy poistných produktov.

  • - zaručíme lojálny prístup každému klientovi
  • - bezplatne zabezpečíme všetky poisťovacie služby
  • - zabezpečíme správu poistných zmlúv a profesionálny servis a poradenstvo po celú dobu zmluvného vzťahu
  • - ručíme a zodpovedáme za kvalitu poskytovaných služieb
  • - posúdime Vaše súčasné poistné zmluvy a porovnáme s aktuálnou ponukou poistných produktov všetkých poisťovní
  • - odporučíme Vám vždy optimálne riešenie Vašich poistných potrieb
  • - poskytneme Vám servis a poradenstvo po celú dobu poistenia
  • - poskytneme Vám pomoc, poradenstvo a konzultáciu v prípade poistnej udalosti

 

 

Poistenie občanov

 

Poistenie podnikateľov a právnických osôb

 

 

Likvidačný servis