Poskytované služby dfgfDojednanie a správa poistenia fgfg

Po posúdení a analýze súčasných poistných zmlúv navrhneme klientovi poistenie na mieru. Zabezpečíme ponuky poistenia na konkrétny poistný produkt od viacerých poisťovní. Zabezpečíme zmeny v pôvodných poistných zmluvách ako aj uzatvorenie nových poistných zmlúv. Naša činnosť pokračuje spravovaním poistných zmlúv,  monitorovaním poistného trhu a informovaním o prípadných zmenách na poistnom trhu. Na základe konzultácií s klientom o zmenách ktoré nastali v jeho spoločnosti zabezpečíme zmeny v poistných zmluvách a podľa potrieb budú tieto zapracovaného a zahrnuté do poistného krytia.

Likvidácia poistných udalostí

V prípade vzniku poistnej udalosti sme vždy nápomocní zabezpečiť klientovi bezplatné poradenstvo, konzultáciu a komunikáciu priamo s poisťovňou.

 

jhjhjhjhjhjh